این همه شرکت، چرا آس خدمت؟؟؟

هدف از شروع فعالیت آس خدمت، ارائه خدمات به هم وطنان داخل ایران می‌باشد که بدلایل تحریم های ظالمانه، عدم دسترسی به بازارهای جهانی و نیز عدم توانایی در خرید مستقیم در کار و بیزینس خود دچار مشکل شده اند. این همه شرکت، چرا آس خدمت؟

countinue reading